Khamis, 28 Mei 2009

Info Sekolah

VISI SEKOLAH

Menjadikan Sekolah Kebangsaan Sungai Jai
cemerlang menjelang 2012.
MISI SEKOLAH

 Melaksanakan sistem pendidikan dengan berkesan
bagi memperkembangkan insan yang berketrampilan,
seimbang dan cemerlang untuk memenuhi
kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Info Sekolah

VISI SEKOLAH

Menjadikan Sekolah Kebangsaan Sungai Jai
cemerlang menjelang 2012.
MISI SEKOLAH

 Melaksanakan sistem pendidikan dengan berkesan
bagi memperkembangkan insan yang berketrampilan,
seimbang dan cemerlang untuk memenuhi
kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.