Selasa, 2 Jun 2009

Lawatan ke Seremban


Ketika mendengar dan menyaksikan demonstrasi kraf di Pusat Kraftangan NS.
Cekap dan pantas...gaya seorang yang kreatif dan lembut jari...
Bergambar di hadapan Pusat Kraftangan ( Karyaneka) Seremban, Negeri Sembilan.

Lawatan ke Seremban


Ketika mendengar dan menyaksikan demonstrasi kraf di Pusat Kraftangan NS.
Cekap dan pantas...gaya seorang yang kreatif dan lembut jari...
Bergambar di hadapan Pusat Kraftangan ( Karyaneka) Seremban, Negeri Sembilan.