Selasa, 1 Mac 2011

PROSES PEMBINAAN BANGUNAN SKSJ SEPTEMBER 2007 - OKTOBER 2010

 Tapak lori diparkir
ketika pembinaan.
 Pemandangan di belakang 
makmal komputer

 Pembinaan longkang di 
tempat parkir kereta guru.

 Susur gajah 
yang siap dibina.

 Tapak perhimpunan 
yang bakal disiapkan.
Ketika proses 
membina longkang.

Disinilah guru dan murid
menjalani proses pengajaran 
dan pembelajaran selama 
tempoh tersebut.

Situasi ketika pembinaan.

Pemasangan atap dan 
salur air di hadapan PSS.

Ketika menurunkan batuan 
untuk tapak perhimpunan.

Meratakan batuan.
Setelah kabin dipindahkan.
Tapak perhimpunan 
di atas tapak kabin.

Proses mengecat.
Pandangan dari tingkat 3
kawasan padang yang 
dijadikan tapak TNB.

View yang memukau
dai tingkat 4.
Kawasan kampung 
yang jelas di
pandangan.
Hijau yang menenangkan.

PROSES PEMBINAAN BANGUNAN SKSJ SEPTEMBER 2007 - OKTOBER 2010

 Tapak lori diparkir
ketika pembinaan.
 Pemandangan di belakang 
makmal komputer

 Pembinaan longkang di 
tempat parkir kereta guru.

 Susur gajah 
yang siap dibina.

 Tapak perhimpunan 
yang bakal disiapkan.
Ketika proses 
membina longkang.

Disinilah guru dan murid
menjalani proses pengajaran 
dan pembelajaran selama 
tempoh tersebut.

Situasi ketika pembinaan.

Pemasangan atap dan 
salur air di hadapan PSS.

Ketika menurunkan batuan 
untuk tapak perhimpunan.

Meratakan batuan.
Setelah kabin dipindahkan.
Tapak perhimpunan 
di atas tapak kabin.

Proses mengecat.
Pandangan dari tingkat 3
kawasan padang yang 
dijadikan tapak TNB.

View yang memukau
dai tingkat 4.
Kawasan kampung 
yang jelas di
pandangan.
Hijau yang menenangkan.