Sabtu, 11 Februari 2012

Aktiviti Harian Panitia 2012

 Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris 
Persembahan dari murid Tahun 5

 Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris 
Persembahan dari murid Tahun 5

Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris 
Persembahan dari murid Tahun 5Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris 
Persembahan dari murid Tahun 5
Mendengar penuh perhatianAktiviti Panitia Matematik
Pertandingan Melengkapkan Sifir
oleh murid Tahun 6Penggunaan 2 kaedah yang berbeza

Aktiviti Harian Panitia 2012

 Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris 
Persembahan dari murid Tahun 5

 Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris 
Persembahan dari murid Tahun 5

Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris 
Persembahan dari murid Tahun 5Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris 
Persembahan dari murid Tahun 5
Mendengar penuh perhatianAktiviti Panitia Matematik
Pertandingan Melengkapkan Sifir
oleh murid Tahun 6Penggunaan 2 kaedah yang berbeza