Selasa, 7 Ogos 2012

Proses Penyusunan Semula PSS

Buat kesekian kalinya PSS SKSJ mengalami perubahan demi perubahan semata-mata untuk memenuhi kehendak pihak pentadbir yang silih berganti saban tahun. Itulah hakikat dan cabaran yang perlu dihadapi oleh GPM pada tahun ini. Bermula dengan susunatur hingga ke seluruhan PSS itu sendiri. Walau bagaimanapun, tanpa komitmen AJK terbabit pasti kesukaran bisa dilalui dengan mudah. Terima kasih buat kakitangan sokongan SKSJ yang sudi dan banyak menghulurkan bantuan sepanjang sebulan menyiapkan tugasan dari pihak pentadbir sekolah. Sekolah yang kecil dan peruntukkan masa P&P yang banyak, tidak mematahkan semangat GPM dan memberikan komitmen yang penuh untuk melengkapkan 283 item yng diperlukan semampunya. 

Proses Penyusunan Semula PSS

Buat kesekian kalinya PSS SKSJ mengalami perubahan demi perubahan semata-mata untuk memenuhi kehendak pihak pentadbir yang silih berganti saban tahun. Itulah hakikat dan cabaran yang perlu dihadapi oleh GPM pada tahun ini. Bermula dengan susunatur hingga ke seluruhan PSS itu sendiri. Walau bagaimanapun, tanpa komitmen AJK terbabit pasti kesukaran bisa dilalui dengan mudah. Terima kasih buat kakitangan sokongan SKSJ yang sudi dan banyak menghulurkan bantuan sepanjang sebulan menyiapkan tugasan dari pihak pentadbir sekolah. Sekolah yang kecil dan peruntukkan masa P&P yang banyak, tidak mematahkan semangat GPM dan memberikan komitmen yang penuh untuk melengkapkan 283 item yng diperlukan semampunya.